Przykładowe realizacje

Od roku 2019 współpracujemy z liderem branży mikrorozmnażania roślin grupą In Vitro Kusibab.

Dla grupy trzech szkółek przygotowaliśmy:

Wielojęzykową stronę grupy

Reklamy do czasopism oraz na portale

Gadżety reklamowe

Strony poszczególnych szkółek

Ogólnoeuropejską kampanię reklamową